O společnosti

Společnost Ekoplan s.r.o. založil 28. listopadu 1995 jednatel a jediný společník Ing. Jiří Nefe. Její činnost a zaměření vychází z dlouholeté praxe a zkušeností jak jednatele, tak i zaměstnanců v oborech, které jsou předmětem podnikání společnosti.

Společnost nabízí komplexní služby v oblastech ekologie, tvorby krajiny, zeměměřičství, projekce, poradenství a realitní činnosti. V současné době je hlavním zaměřením účast na budování a realizaci liniových staveb v oblastech plynárenství, přenosu dat a vodárenství.

U svých zaměstnanců dbáme na vysokou odbornost a kvalifikaci, kterou mohou prokázat množstvím získaných osvědčení a certifikátů.  Podporujeme přímý a otevřený systém práce, který napomáhá zjistit a vyloučit nepřesnosti a chyby. Mezi našimi zaměstnanci je podporován týmový duch a pocit vzájemné sounáležitosti, který vede ke zvýšení kvality výsledného produktu.

Oceňujeme návrhy, které přispívají ke zlepšení výkonu naší firmy.

Společnost Ekoplan s.r.o. dlouhodobě spolupracuje s odborníky v jednotlivých oblastech své činnosti a advokátními kancelářemi.

Vedení společnosti dbá na to, aby do pracovních postupů byly vždy důsledně zaváděny nejnovější poznatky a technologie. Zároveň dbáme na to, aby výsledek činnosti byl vždy v souladu s požadavky klientů a v maximální kvalitě. 

1985

Jiří Nefe si nechává patentovat systém měření znečištění podzemních a povrchových vod. Jedná se o jednoduché zařízení, které odebraný vzorek umožní rychle a spolehlivě zanalyzovat. Právě jeho jednoduchost byla později zárukou jeho úspěchu. 

1989

Jiří Nefe se zaregistroval jako živnostník, tehdy ještě pod ONV Praha 6, a začal podnikat na základě svého patentu. Své živnosti začíná říkat „Ekoplan“. Jméno má mít zvuk „velkého podniku“ a zároveň vyjadřovat odhodlání k ochraně životního prostředí.

1989-1995

Patentový systém se v praxi rychle osvědčí, podnik se rozjíždí. Ekoplan instaluje svůj systém v povodí mnoha řek v Čechách a na Moravě. Společnost se rozrůstá. Do roku 1995 má až 50 zaměstnanců a 4 pobočky po České republice. Zároveň se rozšiřuje působnost společnosti EKOPLAN,s.r.o.. K ochraně životního prostředí se přidává tvorba krajiny, pozemkové úpravy, inženýrské a projektové práce a také poradenství.

1995

Je založena obchodní společnost Ekoplan s.r.o. Firma je už zavedenou značkou ve svém oboru. Začíná také restrukturalizace společnosti – nevýkonné pobočky se ruší, rozsáhle se investuje hlavně do počítačové techniky a jiných prostředků zefektivnění práce. Společnost se začíná věnovat také zeměměřičství a realitám. 

1995 – 2019

Společnost konstantně roste a stále více upevňuje svou pozici na trhu. Zvyšující se zkušenost a řady spokojených zákazníků jsou zárukou kvality produktů.