Služby

Mezi hlavní oblasti služeb které poskytujeme patří:

  • Inženýrská činnost v oblasti liniových staveb
  • Právní servis 
  • Reality a poradenství
  • Pozemkové úpravy a geodézie
  • Ochrana životního prostředí

Inženýrská činnost v oblasti liniových staveb

Pro investory v oblasti plynárenství a telekomunikací zajišťujeme komplexní zpracování podkladů pro projektovou dokumentaci. Po realizaci stavby zaměření, vyhotovené příslušných geometrických plánů a smluv, včetně vkladu do katastru nemovitostí.

Právní servis

Ve spolupráci s AK Hrdličková připravuje podklady pro dědictví, nájemní, kupní a darovací smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemena, zrušení a vypořádání  podílového spoluvlastnictví. Dále pak provádíme lustrace rozsáhlých území, nemovitostí pro právní a ekonomický audit.

Reality a poradenství

Na základě mnohaleté zkušenosti v oblasti liniových staveb, pozemkových úprav a práce s nemovitostmi (především pozemky) zprostředkováváme nákup, prodej a využití zemědělských, ale i stavebních pozemků. V současné době se nezabýváme budovami a byty.

Pozemkové úpravy a geodézie

Společnost provádí a provedla více jak 10 komplexních pozemkových úprav, na základě zákona č. 139/2002 Sb. a příslušné metodiky č. 545/2002 Sb. Především v okresech Příbram, Písek a Rakovník. Výsledky naší práce je možno si ověřit na příslušných pozemkových úřadech. Provádíme geometrické plány všeho druhu a zpracování podkladů pro pozemkové úpravy.

Ochrana životního prostředí

Zpracováváme návrhy a projekty ve stávajících a nově vznikajících pásmech ochrany vodních zdrojů. Kromě naší patentované metody ochrany podzemních a povrchových vod (čs. patent č. 271429) vycházíme z dlouholeté zkušenosti s hospodařením v pásmech ochrany vodních zdrojů.